Afsnit 14: Kommunernes arbejde med retssikkerhed på socialområdet_Del 3_begrundelse.wav
Abonner på Podcast feed
XML
Afsnit 14: Kommunernes arbejde med retssikkerhed på socialområdet_Del 3_begrundelse.wav
Play
11:36
Ankestyrelsen Undersøger
Afsnit 14: Kommunernes arbejde med retssikkerhed på socialområdet_Del 3_begrundelse.wav
Afsnit 13: Vi kan se, at der kan være forskel på kommunens oplevelse af at have partshørt og borgerens oplevelse af at være partshørt.
Play
10:54
Ankestyrelsen Undersøger
Afsnit 13: Vi kan se, at der kan være forskel på kommunens oplevelse af at have partshørt og borgerens oplevelse af at være partshørt.
Vi kan se, at der kan være forskel på kommunens oplevelse af at have partshørt og borgerens oplevelse af at være partshørt.
Podcasten tager udgangspunkt i Retssikkerhedsenhedens undersøgelse om kommunernes arbejde med retssikkerhed på socialområdet, der blandt andet viser, at der kan være forskel på, om kommunerne mener at have partshørt borgeren, og om borgeren selv opfatter at være partshørt. Når borgeren ikke bliver gjort tydeligt opmærksom på, at partshøringsprocessen er i gang, kan man diskutere om selve formålet med partshøringen undermineres.
Undersøgelsen peger på, at partshøringsprocessen er vigtig for tilliden mellem borger og myndighed, og derfor er det vigtigt, at kommunerne er omhyggelige i deres kommunikation med borgerne og gør opmærksom på det, når partshøringen pågår.
Podcasten er den anden af 3 podcasts, der fremhæver vigtige pointer i Retssikkerhedsenhedens undersøgelse om kommunernes arbejde med retssikkerhed på socialområdet.

Ankestyrelsen eksperimenterer med podcasts som kommunikationsform og håber herigennem at komme ud til en større målgruppe med samfundsrelevant viden fra undersøgelser og rapporter.
Afsnit 12: Det kan ende med at blive borgerens opgave at finde vej i systemet
Play
10:59
Ankestyrelsen Undersøger
Afsnit 12: Det kan ende med at blive borgerens opgave at finde vej i systemet
Det kan ende med at blive borgerens opgave at finde vej i systemet
Podcasten tager udgangspunkt i Retssikkerhedsenhedens undersøgelse om kommunernes arbejde med retssikkerhed på socialområdet, der blandt andet viser, at det kan være svært at hjælpe borgeren til at finde den rette vej igennem systemet. Rapporten skal ikke læses som en kritik af kommunerne, men som en anerkendelse af de udfordringer, der opstår, når sagsbehandlingen kræver overblik over flere, store lovkomplekser. Problemerne ender desværre hos borgeren, der risikerer at stå med opgaven selv. Undersøgelsen peger på nogle tiltag, der gør det lettere for den enkelte medarbejder at lykkes med sin vejledning.

Podcasten er en af 3 podcasts, der fremhæver vigtige pointer i Retssikkerhedsenhedens undersøgelse om kommunernes arbejde med retssikkerhed på socialområdet.

Ankestyrelsen eksperimenterer med podcasts som kommunikationsform og håber herigennem at komme ud til en større målgruppe med samfundsrelevant viden fra undersøgelser og rapporter.
Afsnit 11: Kommunernes arbejde med skånsomme skift af anbringelsessted
Play
12:49
Ankestyrelsen Undersøger
Afsnit 11: Kommunernes arbejde med skånsomme skift af anbringelsessted
Podcasten fortæller om nogle af de vigtigste pointer fra Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes arbejde med skånsomme skift af anbringelsessted. Pointerne er udvalgt med sagsbehandlingen i tankerne, så podcasten vil være relevant for dig, der arbejder med området i praksis.
Afsnit 10: Anbringelser af børn og unge i netværksplejefamilier
Play
13:31
Ankestyrelsen Undersøger
Afsnit 10: Anbringelser af børn og unge i netværksplejefamilier
Podcasten handler om Ankestyrelsens undersøgelse af, hvordan kommunerne understøtter arbejdet med anbringelser af børn og unge i netværksplejefamilier, og hvad god praksis på området er.

I podcasten taler vi om, at tæt kontakt mellem kommune og netværksplejefamilie, god kommunikation, klare rammer for anbringelsen og et ledelsesmæssigt fokus er vigtigt for at understøtte arbejdet med netværksplejefamilier.

Podcasten er din genvej til hovedpointerne i undersøgelsen. Lyt og bliv klogere - eller bliv inspireret til at læse rapporten, der findes på Ankestyrelsens hjemmeside.
Afsnit 9: Unge anbragt på eget værelse
Play
15:09
Ankestyrelsen Undersøger
Afsnit 9: Unge anbragt på eget værelse
Podcasten handler om Ankestyrelsens undersøgelse af, hvilken støtte unge får, når der er anbragt på eget værelse.

Undersøgelsen viser, at en stor andel af de unge, der er anbragt på eget værelse, får supplerende støtte – ofte i form af kontaktpersonstøtte. Undersøgelsen viser også, at der siden 2011er sket et fald i andelen af unge, der modtager supplerende støtte.

Podcasten er din genvej til hovedpointerne i undersøgelsen. Lyt og bliv klogere - eller bliv inspireret til at læse rapporten, der findes på Ankestyrelsens hjemmeside.
Afsnit 8: Børn og unges oplevelse af møder i udvalg og klageinstanser
Play
12:16
Ankestyrelsen Undersøger
Afsnit 8: Børn og unges oplevelse af møder i udvalg og klageinstanser
Podcasten handler om Ankestyrelsens undersøgelse af, hvordan børn og unge oplever møder i børn og unge-udvalg, Ankestyrelsen og byretten.

Undersøgelsen beskriver børnene og de unges oplevelse af møderne og fremhæver en række forhold, der har betydning for deres oplevelse. Derudover præsenterer undersøgelsen nogle forslag til, hvordan børn og unges oplevelse på møderne eventuelt kan forbedres. Forslagene kommer dels fra børnene og de unge selv og dels fra de interviewede fagpersoner.

Podcasten er din genvej til hovedpointerne i undersøgelsen. Lyt og bliv klogere - eller bliv inspireret til at læse rapporten, der findes på Ankestyrelsens hjemmeside.
Afsnit 7: Kommunernes valg af opholdssteder og døgninstitutioner
Play
16:35
Ankestyrelsen Undersøger
Afsnit 7: Kommunernes valg af opholdssteder og døgninstitutioner
Ankestyrelsen fortæller om undersøgelsen af kommunernes valg af opholdssteder. Undersøgelsen er med til at vise, hvor vanskeligt det kan være at finde det rette match mellem et ungt menneske og et opholdssted.
Afsnit 6: Familiepleje i Norge og Sverige
Play
14:43
Ankestyrelsen Undersøger
Afsnit 6: Familiepleje i Norge og Sverige
Afsnittet handler om plejefamilieundersøgelen i Norge og Sverige, der viser, at der er stor forskel på, hvordan vores nordiske naboer går til opgaven med at finde plejefamilier.
Afsnit 5: Hvordan bliver børn og unge inddraget?
Play
08:06
Ankestyrelsen Undersøger
Afsnit 5: Hvordan bliver børn og unge inddraget?
Dette femte afsnit af Ankestyrelsens podcastserie handler om, hvordan børn og unge oplever at blive inddraget, når kommunen iværksætter støtte til dem samt undervejs i deres sagsforløb.
Afsnit 4: Hvad har betydning for et godt samarbejde?
Play
06:50
Ankestyrelsen Undersøger
Afsnit 4: Hvad har betydning for et godt samarbejde?
Fjerde afsnit af ”Ankestyrelsen undersøger” handler om samarbejdet mellem kommuner og forældre til børn eller unge med handicap. Vi ser bl.a. nærmere på kommuners og forældres erfaringer med, hvad der har betydning for et godt samarbejde.
Afsnit 3: Når samvær og kontakt afbrydes
Play
06:13
Ankestyrelsen Undersøger
Afsnit 3: Når samvær og kontakt afbrydes
I dette afsnit ser vi nærmere på sager om anbringelse, hvor samvær og kontakt mellem børn og unge og deres forældre eller netværk bliver afbrudt. Hvad karakteriserer de her anbringelsessager? Og hvad kan være med til at forklare, at der fra 2016 til 2018 har været en stigning i klagesager om afbrydelse af samvær og kontakt?
Afsnit 2: Anbringelse uden samtykke - kommunernes praksis og perspektiver
Play
09:10
Ankestyrelsen Undersøger
Afsnit 2: Anbringelse uden samtykke - kommunernes praksis og perspektiver
Dette afsnit handler om kommunernes praksis for at anbringe børn og unge uden for hjemmet. Hvad er der sket forud for en anbringelse uden samtykke? Og hvad har betydning for, om forældre vil samtykke til en anbringelse eller ej?
Afsnit 1: Hvordan trives børn og unge på døgninstitutioner og opholdssteder?
Play
08:01
Ankestyrelsen Undersøger
Afsnit 1: Hvordan trives børn og unge på døgninstitutioner og opholdssteder?
I dette afsnit ser vi nærmere på børn og unges trivsel på døgninstitutioner og opholdssteder. Hvilke forhold er vigtige for, at børn og unge på døgninstitutioner og opholdssteder trives? Og hvad kan forklare, at børn på døgninstitutioner ikke trives lige så godt som på opholdssteder?

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring